Tecmes


     Mechaniczne bazy automatów Tecmes serii stanowią podstawę do konstrukcji wydajnych i niezawodnych urządzeń montażowych dla produkcji wielkoseryjnej.


Oferujemy bazy obrotowe oraz bazy liniowe:

 BAZA OBROTOWA TECMES SERII MB-­BR

Bazy dostępne są w trzech podstawowych wielkościach z możliwością konfiguracji:

 • wielkości bazy i dysku stołu obrotowo­podziałowego,
 • ilości stacji montażowych i pomiarowych,
 • rozmieszczenia, ilości i rodzaju ramion wykonawczych,
 • rozmieszczenia i konfiguracji stacji pomiarowych

    Modułowa budowa bazy umożliwia łatwą konfigurację ramion wykonawczych i pomiarowych jak również prostą zmianę istniejącej konfiguracji.
Zastosowany w urządzeniu jeden silnik elektryczny w połączeniu z przekładniami mechanicznymi i indeksującymi napędza stół obrotowo­podziałowy oraz ramiona bazy automatu pracujące w cyklu pobierz­-włóż. Ruch pionowy głowicy umożliwia prostą integrację stacji pomiarowych. Niezawodność i trwałość głównych zespołów
mechanicznych osiągnięta został przez umieszczenie krzywek sterujących w zamkniętych obudowach z zintegrowanym smarowaniem.

    Mechaniczna synchronizacja napędu bazy zapewnia:

 • precyzję ruchów elementów wykonawczych,
 • uzyskanie dużych prędkości pracy wynoszących do 100 cykli/minutę,
 • regulację prędkości działania w szerokim zakresie,
 • upraszcza konserwację i obsługę serwisową maszyny

    Opcjonalnie możliwa jest zabudowa w bazie dodatkowych elementów takich jak przekładnie, przekładnie indeksujące, mechanizmy oscylacyjne i krzywkowe do napędu mechanicznych elementów wykonawczych projektowanego urządzenia.
Dobór odpowiedniego typu bazy realizowany jest po analizie otrzymanych danych dotyczących wielkości i masy detalu przeznaczonego do montażu oraz wymaganej
wydajności i ilości stacji motażowo/pomiarowych. Bazy Tecmes serii MB ­ BR są doskonałą podstawą do budowy wydajnych i niezawodnych automatów montażowych.

 

BAZA LINIOWA TECMES SERII MB­BL

 Zastosowanie liniowej bazy MB­BL ma miejsce tam, gdzie nie można zastosować bazy obrotowej MB­BR lub preferowany jest liniowy układ maszyny. Liniowa baza automatu montażowego MB­BL składa się z precyzyjnego przenośnika liniowego (precision link conveyor), podstawy z profili stalowych, blatu roboczego oraz konfigurowanych manipulatorów, zabudowanych w środkowej części urządzenia. Przenośnik liniowy zastosowany w bazie montażowej jest konfigurowany. Użytkownik ma do wyboru dwie długości segmentu ruchomego oraz może określić ich ilość. Standardowo dostępne są dwie wersje segmentów o długości 150 i 200mm.

    Oferowane manipulatory dostępne są w 2 opcjach:

 • manipulatory z elektrycznymi napędami bezpośrednimi są sterowane przy pomocy serwowzmacniaczy i sterownika centralnego. Sprzężenie z precyzyjnym
  przenośnikiem liniowym TPM realizowane jest przy pomocy tzw. elektronicznej krzywki,
 • manipulatory mechaniczne BL są mechanicznie zsynchronizowane z precyzyjnym przenośnikiem liniowym TPM. Silnik elektryczny zamontowany w podstawie
  stanowi napęd całego urządzenia. Synchronizacja ruchów realizowana jest mechaniczne za pomocą przekładni i mechanizmów dzwigniowo­krzywkowych.
  Opcjonalnie możliwa jest zabudowa w bazie MB­BL dodatkowych elementów takich jak przekładnie, przekładnie indeksujące, mechanizmy oscylacyjne i krzywkowe, które służą do napędu elementów wykonawczych projektowanego urządzenia montażowego. Dobór odpowiedniego typu bazy realizowany jest po analizie otrzymanych danych dotyczących wielkości i masy detalu przeznaczonego do montażu oraz wymaganej wydajności i ilości stacji motażowo/pomiarowych. Bazy Tecmes serii MB ­ BL są doskonałą podstawą do budowy wydajnych niezawodnych automatów montażowych.

Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu w doborze produktów firmy TECMES odpowiednich do Państwa zastosowań.