Bazy Obrotowe

BAZA OBROTOWA TECMES SERII MB-­BR

    Mechaniczne bazy automatów Tecmes serii MB­BR stanowią podstawę do konstrukcji wydajnych i niezawodnych urządzeń montażowych dla produkcji wielkoseryjnej.
Bazy dostępne są w trzech podstawowych wielkościach z mozliwością konfiguracji:

  • wielkości bazy i dysku stołu obrotowo­podziałowego,
  • ilości stacji montażowych i pomiarowych,
  • rozmieszcznia, ilości i rodzaju ramion wykonawczych,
  • rozmieszczenia i konfiguracji stacji pomiarowych

    Modułowa budowa bazy umożliwia łatwą konfiguraję ramion wykonawczych i pomiarowych jak również prostą zmianę istniejącej konfiguracji.
Zastosowany w urządzeniu jeden silnik elektryczny w połączeniu z przekładniami mechanicznymi i indeksującymi napędza stół obrotowo­podziałowy oraz ramiona bazy automatu pracujące w cyklu pobierz­włóż. Ruch pionowy głowicy umożliwa prostą integrację stacji pomiarowych. Niezawodność i trwałość głownych zespołów
mechanicznych osiągnięta został przez umieszczenie krzywek sterujacych w zamkniętych obudowach z zintegowanym smarowaniem.

    Mechaniczna synchronizacja napędu bazy zapewnia:

  • precyzję ruchów elementów wykonawczych,
  • uzyskanie dużych prędkości pracy wynoszacych do 100 cykli/minutę,
  • regulację prędkości działania w szerokim zakresie,
  • upraszcza konserwcję i obsługę serwisową maszyny

    Opcjonalnie możliwa jest zabudowa w bazie dodatkowych elementów takich jak przekładnie, przekładnie indeksujące, mechanizmy oscylacyjne i krzywkowe do napędu mechanicznych elementów wykonawczych projektowanego urządzenia.
Dobór odpowiedniego typu bazy realizowany jest po analizie otrzymanych danych dotyczących wielkości i masy detalu przeznaczonego do montażu oraz wymaganej
wydajności i ilości stacji motażowo/pomiarowych. Bazy Tecmes serii MB ­ BR są doskonałą podstawą do budowy wydajnych i niezawodnych automatów montażowych.

    Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu w doborze produktów firmy TECMES odpowiednich do Państwa zastosowań.